הודיה עמור מודעות, התפתחות, הגשמה. - Album - trees