הודיה עמור מודעות, התפתחות, הגשמה. - תפקידים
מהן התועלות הישירות בהגדרת תפקידים?
  גיוס נכון 
  תהליכי קליטה ברורים ומהירים יותר - כניסה נכונה לתפקיד
  מיקוד ביעדים ומעקב אחר התוצאות
  הגברת מוטיבציה, השייכות והמעורבות של עובדי הארגון
  שיפור התפקוד
  פיתוח העובד בתוך התפקיד
  פיתוח העובד בתוך הארגון
  להפסיק לבזבז אנרגיה ולהגדיר מחדש מי אחראי על מה
  התאמת התפקידים באופן שוטף למציאות הדינאמית

תוצאות
עם הגדרתם המדויקת של התפקידים בארגון - כשלכל אחד מהם מוצמדים יעדים ברורים ומדדים להשגתם -
מתבססת בארגון תשתית, המאפשרת מיקוד וצמיחה כוללת, על-ידי יצירת תהליכים יעילים יותר והגברת
הפרודוקטיביות והיעילות של העובדים, ובהתאמה – שיפור התוצאות העסקיות.

מה מביא לשיפור במיקוד ולהגדלת הצמיחה העסקית? 
להתייעלות הנגזרת מהגדרת תפקידים – יעדים – מדדים (ת.י.מ) השפעה על התוצאות העסקיות לטווח בינוני וארוך, בזכות: 
  תשתית שמאפשרת סדר, שקיפות ובהירות בתקשורת ובהגדרת הציפיות לעובדים
  כלים שמאבחנים ומודדים את התרומה של כל תפקיד ועובד לתוצאות העסקיות של הארגון
  אבחון ארגוני עמוק
  שדרוג המנהיגות והניהול
  תהליך הערכה מקצועי ויעיל
  מודל תגמול מחובר לביצועים
  הגברה משמעותית של מיצוי הפוטנציאל
  שימור עובדי מפתח לאורך זמן
  פיתוח אנשים בתפקיד הנוכחי ובהמשך דרכם המקצועית  

השיטה והשלבים
גיבוש הת.י.מ נעשה בעבודה משותפת עם המנהלים הרלבנטיים וצוות משאבי האנוש, והוא כולל את השלבים הבאים:
  מיפוי עיסוקים עם הגדרה תמציתית וברורה של מהות התפקיד
  עבודה Top Down בכל יחידה עם מיקוד - ממנהל המחלקה ועד אנשי הצוות.
  ליווי והנחיית המנהלים בשדרוג התוכנית הניהולית
  הגדרת תפקידים, יעדים ומדדים בהתבסס על התוכנית הניהולית העדכנית. כל הגדרת תפקיד כוללת יעד-על, תחומי אחריות, משימות, משאבים, נקודות מפתח להצלחה וכישורי ליבה  
  עבור כל תפקיד: הגדרת תוכנית להשגת היעדים ומנגנון הערכה אפקטיבי למדידה ולשיפור.
בתהליך אנו משלבות מפגשים מונחים, פגישות עם כל מנהל, כתיבת תיאורי תפקיד-מדדים-יעדים ואישור המנהל לכל הגדרת תפקיד. 

אנו מלוות את הארגון גם בתהליכי הביצוע וההוצאה לפועל ועד להטמעה מוצלחת של ההגדרות והתוכניות בשטח.

תפקידים – יעדים – מדדים (ת.י.מ)

תפקידים יעדים מדדים