הודיה עמור מודעות, התפתחות, הגשמה. - קורסים
על-ידי הקניית מיומנויות אימון למנהלים אנו נותנים להם כלים שיאפשרו להם ליצור עם עובדיהם מערכת יחסי עבודה בריאה, יעילה ומפרה, לאורך זמן. מערכת יחסים זו תיצור מודעות ומחויבות אשר יובילו לצמיחה כוללת לעובד, למנהל, לארגון ולעסק. ייחודו של התהליך הוא בכך שהוא נותן כלים לכל תחומי הניהול והמנהיגות באינטגרציה של ה"אני", הסביבה והכוחות והיכולות של המנהל. הקורס מורכב משילוב של מפגשים קבוצתיים ואישיים, שבהם נלמדים נושאים שונים, המשתתפים עוברים תהליך התפתחות אישית בעקבות האימון בעצמם, הם מקבלים הכשרה במיומנויות אימון למנהלים כגון, תהליכי חשיבה אסטרטגית, חשיבה יצירתית, קביעת סדר עדיפויות, קבלת החלטות, השפעה ללא כוח, בניית אמון ותקשורת אפקטיבית. כמו כן, המשתתפים מתנסים בשיטות שונות, תהליכים וכלים באימון ומקבלים ליווי בהטמעה.

קורסים

קורסים