הודיה עמור מודעות, התפתחות, הגשמה. - קורס מיומנויות
מטרות הקורס
 • לאפשר התפתחות אישית חווייתית
 • הקניית כלים לבניית אמון ולביסוס יחסים
 • פיתוח מיומנויות לבניית
 • עבודת צוות מנצחת
 • הקניית כלי ניהול הנדרשים
 • להצמיח את המנהיגות להשפעה חיובית על אחרים
 • תרגול והטמעה
מבנה הקורס
 • מודעות על נפש האדם, תפקודו והתפתחותו
 • תהליך התפתחות אישי וקבוצתי
 • רכישת מיומנויות אימון
 • אינטגרציה של כלי ניהול ומיומנויות אימון
 • תרגול וסימולציה
 • הטמעה בניהול השותף
  התוכנית
  הקורס מיועד למנהלים בעלי פוטנציאל למנהיגות ויכולת השפעה

  מספר המשתתפים
  8 עד 12 מנהלים
  מאפשר אימון ודינאמיקה קבוצתית לצד תהליך אישי משמעותי

  הקורס כולל
  12 מפגשים קבוצתיים של חצי יום
  3 מפגשים קבוצתיים של חצי יום של מעקב ותמיכה להטמעה
  4 מפגשי אימון אישיים לכל משתתף
  כלים מקצועיים כתובים

  צוות הנחיית הקורס
  הודיה עמור, נעמי איים ומרצים אורחים

  המנהל כמאמן - קורס פיתוח מיומנויות אימון למנהלים