הודיה עמור מודעות, התפתחות, הגשמה. - סדנאות

סדנאות

הסדנה מורכבת משילוב של מפגשים קבוצתיים ואישיים, שבהם לא רק מועברים תכנים אלא המשתתפים חווים ומתנסים בנושאים השונים הכלולים בתוכנית. תכנון וביצוע של פרוייקט ניהולי אישי שכל משתתף בוחר לעצמו, ובחינת תוצאות מוכחות ומדידות להשלמתו בהצלחה. בתום הסדנא יחוו המשתתפים והארגון השפעה ניכרת ושיפור משמעותי בתחומים הבאים: הגברת המודעות של המשתתפים לעצמם ולסביבתם; התפתחות אישית חווייתית; שידרוג וגיבוש של כוח ההנהגה; כלים לבניית אמון וביסוס יחסים; מיומנויות לבניית עבודת צוות מנצחת; תקשורת אותנטית בונה ואפקטיבית; ותרבות של שותפות והתפתחות
המנהל המפתח מאפשר לעובדים לממש ולמקסם את היכולות והפוטנציאל שלהם, על מנת להשיג את היעדים הארגוניים והאישיים, מתוך מודעות ומקסום היכולות שלו להשפיע על אחרים. הסדנא מורכבת משילוב של מפגשים קבוצתיים ואישיים, שבהם לא רק מועברים תכנים אלא המשתתפים חווים ומתנסים בנושאים השונים הכלולים בתוכנית. בתום הסדנא יוכל כל מנהל להבין ולהגדיר לעצמו: מהו הפוטנציאל ומה הם הצרכים של כל אחד מחברי הצוות? לאילו כישורים אני זקוק כדי להיות מנהל מפתח.
הסדנה מורכבת ממפגשים שבהם יועברו התכנים בנושאים השונים וכמו כן, המשתתפים יתנסו באופן חוויתי ויישומי (פרקטי) בפתרון שאלות וסוגיות אמיתיות מחיי העבודה שלהם, בכל אחד מהנושאים הכלולים בתוכנית. בעקבות הסדנא יחוו ויחושו המשתתפים, כמו גם הממשקים מולם הם עובדים ומתנהלים בשיפור וחיזוק הדברים הבאים: שיפור המודעות לגבי מהי עבודת צוות טובה ויעילה; הבנת הרציונל, מניעים והרגלי עבודה טובים (Best Practices) ליצירת תקשורת בונה חיובית ואפקטיבית; יצירת מחויבות כלל-צוותית ליצירת תקשורת בונה חיובית ואפקטיבית; וקבלת כלים להתנהלות יעילה והבטחת צמיחה עסקית בסביבה רב-תרבותית או בניהול מרחוק
כיום, מנהיגים חייבים להיות שותפים לאנשיהם. מנהל מוצלח הוא זה שמסוגל להתאים את עצמו לצרכים של עובדיו, לחזק את החיובי והטוב בעובדיו ולהוביל אותם קדימה, איש, איש לפי מידת התפתחותו. הסדנא מורכבת משילוב של מפגשים קבוצתיים ואישיים, שבהם לא רק מועברים תכנים אלא המשתתפים חווים ומתנסים בנושאים השונים הכלולים בתוכנית. בתום הסדנא יוכל כל מנהל להבין ולהגדיר לעצמו: איזה מנהל אני? איזה מנהל אני רוצה להיות? מהו הפוטנציאל של כל אחד מחברי הצוות? מהם הצרכים של כל אחד מחברי הצוות? פיתוח הצוות: מה עלי לעשות כדי לפתח הצוות ולמקסם את ההצלחה של כל אחד מהם?
המנהל המפתח מאפשר לעובדים לממש ולמקסם את היכולות והפוטנציאל שלהם, על מנת להשיג את היעדים הארגוניים והאישיים, מתוך מודעות ומקסום היכולות שלו להשפיע על אחרים. הסדנה מורכבת משילוב של מפגשים קבוצתיים ואישיים, שבהם לא רק מועברים תכנים אלא המשתתפים חווים ומתנסים בנושאים השונים הכלולים בתוכנית. במהלך הסדנא המנהל עובר תהליך התפתחות אישית ובד בבד ניכר שיפור בכישורי מפתח של המנהל שייצרו, ישפרו ויחזקו את: המנהיגות והסמכות הניהולית של המנהל; יכולת ההובלה של המנהל בתוך שינויים; האופן בו הוא מנהל קונפליקטים; אמון ותקשורת בונה; הנעה, העצמה ומימוש הפוטנציאל של המנהל ושל עובדיו

סדנאות