הודיה עמור מודעות, התפתחות, הגשמה. - אימון
אימון אישי הוא תהליך שמטרותיו הן הקשבה, הנחיה, שיקוף, ליווי והכוונה עבור המאומן, כך שיוכל לגבש את הרצונות שלו, לזהות את המניעים שלו, מחד, ואת העכבות והגורמים המעכבים אותו ולנטרלם, מאידך, למצות עצמו ולהביא עצמו לכדי העצמה, הכרות עצמית ומיצוי יכולות. המתודה בנויה על סדרת מפגשים בין מאמן למתאמן הכוללים תהליך של שיחות מובנות ממוקדות מטרה ופעולה ותרגול, בשילוב תשאול וכלים המאפשרים את אבחון המאפיינים, המניעים והחסמים.  תהליך האימון "נתפר" באופן ייחודי (Tailor made) עבור כל מתאמן ומתאפיין בהיותו ממוקד, אובייקטיבי, אפקטיבי וכמובן חסוי.
 

אימון

אימון

המתודה בנויה על סדרת מפגשים, המשלבים מפגשים קבוצתיים של הצוות כולו עם המאמן ומפגשים אישיים בין כל אחד מחברי הצוות למאמן. מפגשים אלה כוללים תהליך של שיחות מובנות, ממוקדות-מטרה ופעולה ותרגול. עם השלמתו של תהליך האימון הקבוצתי השפעתו תהיה ניכרת בתחומים הבאים: פיתוח הבשלות והיעילות במערכות יחסים, מינוף ההתפתחות וההגשמה, יצירת תקשורת ושותפות בונה ופתרון קונפליקטים